Vaikai buvo vieni... (istorija)

Mama išėjo anksti ryte ir paliko vaikus aštuoniolikmetės merginos priežiūrai – už nedidelį mokestį ji kartais prižiūrėdavo juos po keletą valandų per savaitę.
 

Mirus tėvui, atėjo sunkūs laikai. Jei mama liktų namie kaskart, kai močiutė negali pabūti su vaikais (serga arba išvažiuoja į užmiestį), greičiausiai moterį atleistų iš darbo.
 
Po pietų Marina paguldė vaikus miegoti. Tada paskambino jos vaikinas ir pasiūlė pasivažinėti savo naujuoju automobiliu. Mergina ilgai nesvarstė – šiaip ar taip, vaikai anksčiau kaip penktą paprastai neprabunda.
 
Išgirdusi automobilio signalą, ji pasiėmė savo rankinuką ir išjungė telefoną, užrakino kambario duris ir raktą įsikišo į rankinę. Ji nenorėjo, kad nubudęs Pančitas nusileistų ieškodamas jos žemyn. Jam buvo tik šešeri – jis galėjo užsižiopsoti, užkliūti ir pargriūti. Be to, mąstė ji, kaip reikės paaiškinti motinai, kad vaikas jos nerado?
 
Kas tai buvo? Trumpasis jungimasis dėl neišjungto televizoriaus ar šviesų? Iš židinio išlėkusi žiežirba? Nutiko taip, kad užuolaidos užsidegė ir ugnis greitai pasiekė medinius laiptus, vedančius į miegamąjį.
 
Nuo pro durų tarpą besiveržiančių dūmų berniukas užsikosėjo ir prabudo. Negalvodamas jis pašoko iš lovos ir pabandė atidaryti duris, paspaudė rankeną, tačiau durys neatsidarė. Jeigu jam būtų pavykę, tikėtina, kad jis ir jo dar krūtimi maitinamas broliukas po kelių minučių būtų žuvęs šėlstančioje liepsnoje.
 
Pančitas suriko, kviesdamas auklę, tačiau į jo pagalbos šauksmą niekas neatsiliepė. Jis pribėgo prie telefono, kad paskambintų mamai, tačiau jos telefonas buvo išjungtas.
 
Pančitas suprato, kad dabar turi pats surasti išeitį ir išsigelbėti pats bei išgelbėti broliuką. Jis pabandė atidaryti langą, už kurio buvo karnizas, tačiau mažytės rankutės nepajėgė atsklęsti skląsčio. Net jeigu jam ir būtų pavykę, būtų tekę įveikti ir tėvų įtaisytas apsaugines vielines groteles.
 
Kai gaisrininkai užgesino ugnį, visi kalbėjo tik apie TAI:

-          Kaip toks mažas berniukas sugebėjo išdaužti kabykla langą ir išlaužti groteles?
-          Kaip jam pavyko sukišti broliuką į kuprinę?
-          Kaip jis su tokia našta perėjo karnizu ir nusileido medžiu žemyn?
-          Kaip jiems pavyko išsigelbėti?
 
Garbaus amžiaus gaisrininkų brigados viršininkas, išmintingas ir gerbiamas žmogus, jiems atsakė:
 
-          Pančitas buvo vienas... Nebuvo nieko, kas pasakytų, kad jis to negalės.
 
Jorge Bucay

Komentarai

Skaitiniai

Nerandi straipsnio? Pasinaudok paieška

Reklama

Populiariausi straipsniai

Reklama

Populiariausi receptai

Naujausi komentarai

Ar žinote, kad...

Vaiko kraujo grupė yra tokia kaip pas vieną iš tėvų, arba lygi abiejų tėvų grupių sumai.

Reklama

Junkis prie mūsų ir Facebook'e!

Rinktiniai straipsniai

Reklama

Naudinga

Populiariausi straipsniai